سمینارهای آموزشی تخصصی زیبایی ویژه پزشکان
شرکت مز تقدیم میکند

سمینارهای آموزشی تخصصی زیبایی ویژه پزشکان

برای اولین بار
سمینارهای آموزشی تخصصی زیبایی ویژه پزشکان
در شهر زیبای استانبول
شامل
– کارگاههای تئوری و عملی تزریقات زیبایی توسط متخصص مجرب از کشور روسیه
-اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره از آکادمی بین المللی متخصصین زیبایی روسیه
-همراه با مترجم روسی به فارسی
-بلیط رفت و برگشت
-ترانسفر فرودگاهی
-اقامت در هتل لوکس
-گشت و گذار در شهر زیبای استانبول